Reklamáció | EredetiAjandekok.hu

 
 
 

Elérhet minket a +3619989274-es telefonszámon. Munkanapokon 9:30-tól 16:30 óráig állunk a rendelkezésére.

 
 
 
 

Doprava zdarma15 000 Ft felett a szállítás ingyenes
30 nap a visszaküldésre

 
 
 
Bevezetés > Reklamáció
 

Reklamáció

A megvásárolt áru reklamációja

Reklamációs formanyomtatvány (letölthető)

Az eredetiajandekok.hu e-áruházból vásárolt termékekre 24 hónapos garanciát adunk. Minden áruhoz számlát állítunk ki, mely egyben garancialevélként is szolgál.

Az árut, melyet reklamálni szeretne az adóügyi bizonylattal (számlával) és a kitöltött reklamációs formanyomtatvánnyal együtt küldje el a következő címre: 

Frogman s.r.o.
939 EredetiAjandekok.hu
Környei út 44
2800 Tatabánya

(Kérjük ügyeljenek a megfelelő címzésre!)

 

Panaszeljárás (felelősség a hiányosságokért, garancia, reklamáció)

7.1.

A jótállási feltételeket a panaszeljárás szabályozza.

7.2.

Az eladó felelős a hibás áruért és a vásárló köteles haladéktalanul élni a reklamáció jogával az eladónál az érvényes panaszeljárás értelmében.

7.3.

A reklamációk intézésre az érvényes panaszeljárás vonatkozik. A vásárló a rendelés elküldésével az eladónak megerősíti, hogy kellően tájékoztatva volt a reklamáció feltételeiről és módjáról, beleértve a tájékoztatást arról, hogy hol lehet a reklamációt érvényesíteni, valamint a garanciális javítások elvégzéséről a Szlovák Köztársaság 250/2007-es fogyasztóvédelmi törvénye, 1. bekezdésének 18.§-val, valamint a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990-es, módosított, a szabálysértésekről szóló törvényével összhangban (a továbbiakban mint „Törvény”).

7.4.

A panaszeljárás a vásárló által az eladó internetes oldaláról, annak elektronikus üzletéből megvásárolt árura vonatkozik.

7.5.

A panaszeljárás ebben a formában minden üzleti esetre érvényes, hacsak a szerződésben a felek nem egyeztek meg más garanciális feltételekben.

7.6.

A vásárló az eladónál csak arra az árura érvényesítheti a garanciát, mely a gyártó, a szolgáltató vagy az eladó által okozott hibákat mutat, érvényes rá a garancia és az eladótól volt vásárolva.

7.7.

A vásárló köteles az árut átvételkor átvizsgálni. Ha ezt elmulasztja megtenni, akkor a követeléseit csak akkor érvényesítheti, ha bizonyítani tudja, hogy az áru már az átvételkor hibás volt.

7.8.

A jótállási idő alatt az ügyfélnek joga van kérni az eladótól a hiba ingyenes eltávolítását az áru és tartozékainak, továbbá a dokumentáció és a használati utasítás felmutatását követően, valamint az eredeti csomagolással, a garanciális levéllel és a fizetési bizonylattal együtt.

7.9.

A panaszeljárás megkezdésének időpontja egyben a reklamáció dátuma is. A reklamált árult el kell szállítani az eladó székhelyére, ha az eladó vagy az általa megbízott személy nem határoz másképp (pl.: az árut közvetlenül a kijelölt személynek szállítani).

7.10.

A vásárló köteles az eladónál haladéktalanul reklamálni a termék hibáját, különben a vásárló elveszti a jogot az eladóval szemben a hiba ingyenes kijavítására.

7.11.

Az eladó vagy az általa kijelölt személy a vásárlónak a reklamáció benyújtásáról igazolást állít ki az eladó által választott formában, pl.: e-mailben vagy írásban, melyben köteles pontosan meghatározni az áru hibáit a Törvény 5. bek. 18.§-a szerint és tájékoztatni a fogyasztót a jogairól, melyek a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 622. és 623.§-a szerint biztosítottak. Ha a reklamációt távközlő eszközök által nyújtják be, akkor az eladó köteles a reklamációról szóló igazolást azonnal kézbesíteni a vásárlónak, ha erre nincs mód, akkor késedelem nélkül kell kézbesíteni, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló igazolással együtt; a reklamáció benyújtásáról szóló igazolást nem kell kézbesíteni, ha a vásárlónak lehetősége van bizonyítani a reklamáció benyújtását más módon.

7.12.

A vásárló döntése alapján, aki a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 622. és 623.§-a értelmében él jogával, az eladónak vagy az általa megbízott személynek kötelessége azonnal meghatározni a Törvény 2.§-ának m) betűje alapján, bonyolultabb esetben a panaszeljárás megkezdése utáni 3 napon belül, indokolt esetben, főleg, ha a reklamált termék összetett műszaki értékelésre szorul, akkor legkésőbb 30 napon belül a panaszeljárás megkezdése után a reklamáció intézését. A reklamáció intézése módjának meghatározását követően az eladó vagy az általa megbízott személy a reklamációt azonnal elintézi, indokolt esetekben a reklamáció később is elintézhető. A reklamáció intézése azonban nem tarthat tovább 30 napnál a reklamáció benyújtásától. A határidő lejárta után a fogyasztónak joga van visszalépni a szerződéstől vagy joga van a hibás termék lecserélésére egy újra.

7.13.

A vásárlónak nincs joga élni a reklamáció jogával abban az esetben, ha az eladó a szerződés megkötésekkor figyelmeztette a termék hibáira vagy melyekről a körülmények figyelembevételével, ahogy a vételi szerződés meg lett kötve, tudnia kellett.

7.14.

Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a hibás árut más, hasonló, az eredeti termékkel összehasonlítható műszaki paraméterekkel rendelkező áruval felcserélje, ha ez a vásárlónak nem okoz különösebb gondot.

7.15.

A vásárló garanciális igénye az eladónál megszűnik, ha:

a) a vásárló nem mutatja fel a fizetésről szóló bizonylatot, a fuvarlevelet vagy a garanciális levelet vagy az áru dokumentációját,

b) az áru átvételekkor megállapított hiányosságokról nem tájékoztatja az eladót,

c) a garanciális idő lejárta után,

d) a terméket mechanikusan a vásárló károsítja meg,

e) ha az árut olyan körülmények között használja a vásárló, melyek páratartalma, kémiai és mechanikus hatásai nem egyeznek meg a természetes környezettel,

f) a vásárló az árut szakszerűtlenül kezeli, üzemelteti vagy elhanyagolja az áruról való gondoskodást,

g) az árun túlzott terhelés miatt keletkezik kár vagy ha nem a dokumentációban feltüntetett körülmények között használják, vétenek az általános elvek, a műszaki szabványok vagy a Szlovák Köztársaságban érvényes biztonsági előírások ellen,

h) a termék elkerülhetetlenül és/vagy előre nem feltételezhető események miatt károsodik,

i) a termék véletlenül romlik el vagy semmisül meg,

j) a termékbe szakszerűtlenül avatkoznak be, megsérül a szállításkor, víztől, tűztől, statikus vagy atmoszferikus energiával vagy vis maior sérül meg

k) a termékbe illetéktelen személy avatkozik be.

7.16.

Az eladó köteles a reklamációt a következő módok egyikével intézni és lezárni:

a) a megjavított áru átadásával,

b) az áru cseréjével,

c) a vételár visszafizetésével,

d) megfelelő kedvezményt adni az áru árára,

e) írásban értesíteni a vásárlót az adott ügylet átvételéről,

f) a termék reklamációjának indokolt visszautasítása.

7.17.

Az eladó köteles a reklamáció elintézése után a vásárlónak legkésőbb a panaszeljárás megkezdése utáni 30 napon belül írásos dokumentumot küldeni postával, futárszolgálattal vagy a házhoz szállítást biztosító céggel, esetleg e-mailben.

7.18.

A garanciális idő a vételi szerződés megkötésétől számított 24 hónap, hacsak egyes konkrét esetekben nincs meghatározva eltérő garanciális idő, és az áru átvételétől, valamint a felhatalmazott személy által a szükséges dokumentumok igazolásától.

7.19.

A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a vásárló nem használhatta a terméket, mivel az garanciális javításban volt.

7.20.

Minden jogosan kérelmezett garanciális javítás ingyenes.

7.21.

Ha javítható és eltávolítható hibáról van szó, akkor a vásárló döntésétől függően a reklamáció a következő módszerekkel intéződik:

a) az eladó biztosítja a hiba elhárítását, vagy

b) az eladó a hibás terméket kicseréli.

7.22.

Ha nem javítható és nem eltávolítható hibáról, vagy egy ismétlődő javítható hibáról, vagy több javítható hibáról van szó, melyek nem teszik lehetővé, hogy a terméket rendeltetésszerűen lehessen használni, az eladó a vásárló döntésétől függően a reklamációt a következő módszerekkel intézi:

a) árucserével – egy másik, működő vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező árura, vagy

b) abban az esetben, ha az eladó nem tudja biztosítani az árucserét, akkor a reklamációt a hibás áru jóváírásával intézi el.

7.23.

A reklamáció intézése csak a reklamációkérelemben feltüntetett hibákra vonatkozik.

7.24.

Reklamálható a javítható, kétszer vagy többször ismétlődő ugyanazon hiba.

7.25.

Reklamálható több, mint három különböző, javítható, egyszerre előforduló hiba.

7.26.

Reklamáció esetén a honlapunkon megtalálható formanyomtatványt kell használni.

7.27.

A vásárlónak – fogyasztónak – joga van az eladótól jogorvoslatot kérni (e-mailben az info@eredetiajandekok.hu), ha nem elégedett azzal az eljárással, ahogy az eladó a reklamációt intézte vagy akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó erre a kérelemre elutasító választ ad, vagy ha az elküldéstől számított 30 napon belül nem kap választ, akkor a fogyasztónak joga van kérvényezni az alternatív megoldást a Szlovák Köztársaság 391/2015 sz., a fogyasztói viták alternatív jogorvoslásáról szóló törvénye értelmében, melynek résztvevői a hatóságok és a meghatalmazott jogi személyek a Szlovák Köztársaság 391/2015 sz. törvényének 3.§-a értelmében. A fogyasztó a javaslatot a Szlovák Köztársaság 391/2015 sz. törvényének 12.§-a által meghatározott módon nyújthatja be.

7.28.

A fogyasztó panaszt tehet az alternatív vitarendezésen keresztül is, mely online a http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm honlapon érhető el.

7.29.

Az alternatív vitarendezést csak az a fogyasztó – természetes személy igényelheti, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem a vállalkozása, a munkáltatója vagy a hivatása nevében járt el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közti vitás kérdések megoldása a fogyasztói szerződés alapján vagy a fogyasztói szerződéssel összefüggésben. Az alternatív vitarendezés csak a távúton megkötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik olyan vitás ügyekre, ahol a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezésben érintett fél követelheti az ügyféltől az alternatív vitarendezés megkezdésével járó díjat, max. 5 euró ÁFÁ-val.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió