ÁSZF | EredetiAjandekok.hu

 
 
 

Elérhet minket a +3619989274-es telefonszámon. Munkanapokon 9:30-tól 16:30 óráig állunk a rendelkezésére.

 
 
 
 

Doprava zdarma15 000 Ft felett a szállítás ingyenes
30 nap a visszaküldésre

 
 
 
Bevezetés > ÁSZF
 

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. Üzleti feltételek az üzemeltető/eladó és a megrendelő/vásárló között

1.1.

Jelen üzleti feltételek szabályozzák a szerződéses felek jogait és kötelességeit, melyek az adásvételi szerződésből adódódnak az eladó: Ascona Trading s.r.o., székhelye: Radlinského 972/3, 05201 Spišská Nová Ves, statisztikai számjegy (IČO): 50011146, adószám (DIČ): 2120140066, ÁFA adószám (IČ DPH): SK2120140066, bejegyezve a Kassa I-es Járásbíróságon, részleg: Sro, bejegyzési szám: 37990/V (a továbbiakban mint „eladó”) és a vásárló között, melynek tárgyát termékek vásárlása és eladása képezi az eladó elektronikus áruházának internetes oldalán.

1.2.

Az internetes áruház vásárlója (megrendelő) minden természetes és jogi személy, aki elküldi a kitöltött elektronikus nyomtatványt az áru (termék/ek vagy szolgáltatás/ok) megrendelésével.

1.3.

Természetes személyként - nem vállalkozó, kérem adja meg vezetéknevét, keresztnevét, címét, ahová a megrendelt árut kézbesíteni lehet, továbbá a telefonszámát és e-mail címét. Ha jogi személyként vásárol (cégre vagy vállalkozási engedélyre), akkor a megrendelésben tüntesse fel a cégnevet, a statisztikai számjegyét, az adószámát / ÁFA adószám és a számlázási címet abban az esetben, ha az eltér a kézbesítési címtől.

1.4.

Az általános üzleti feltételek szerves részét képezik az adásvételi szerződésnek. Abban az esetben, ha az eladó és a vásárló írásos vételi szerződést köt, melyben az általános üzleti feltételektől eltérő feltételekben egyeznek meg, a vételi szerződésbe foglalt rendelkezések elsőbbséget élveznek az általános üzleti feltételekkel szemben.

1.5.

Az elektronikus áruház bármelyik internetes honlapján, melyet az eladó üzemeltet, található árulista az általánosan kapható termékek katalógusa és az eladó nem garantálja az összes feltüntetett termék azonnali elérhetőségét. Az áru elérhetőségéről a vásárló kérdezés alapján tájékozódhat.

 

2. A vételi szerződés megkötésének módszerei

2.1.

Ha a vásárló kötelező érvénnyel egyetért az eladó e-mailben elküldött szerződésjavaslatával, akkor a szerződés megkötöttnek nyilvánul, vagy ha a vásárló kitölti és elküldi az eladó honlapján található nyomtatványt, vagy a vásárló általi telefonos rendelés esetén az eladótól (a továbbiakban mint „rendelés”).

2.2.

A vásárló által leadott rendelés kötelező érvényű elfogadása az eladó részéről a telefonos vagy az e-mailes visszaigazolás a rendelés elfogadásáról a vásárlótól érkező előzetes rendelés alapján és a termék elérhetőségének, valamint szállítási határidejének ellenőrzése után, „a rendelés visszaigazolása” jelöléssel. A rendelés fogadásáról szóló automatikusan generált értesítés nem jelenti a rendelés kötelező érvényű fogadását.

2.3.

A rendelés kötelező érvényű elfogadása tartalmazza az eladás tárgyát képező termék adatait és specifikációját, valamint a termék árát és/vagy további szolgáltatásokat, a kézbesítés helyét és megnevezését, ahová a terméket szállítani kell, adatokat az árról, feltételekről, a szállítás módját és időpontját a vásárló által előre megadott címre, adatokat az eladóról (üzletnév, székhely, IČO, DIČ, IČ DPH, a cégbírósági bejegyzés nyilvántartási száma és hasonlók), esetleg további adatokat.

2.4

Minden elektronikusan fogadott rendelést az eladó szerződéskötési javaslatnak tekinti és nem kötelező érvényű. A vásárló a termék szállítása előtt indok megadása nélkül visszavonhatja a rendelését, méghozzá e-mailben vagy telefonon. A vásárló a rendelés visszavonásáról szóló értesítésben köteles feltüntetni a megrendelés számát, a nevét, e-mail címét és a megrendelt áru leírását. Az eladó a rendelést vis maior (elháríthatatlan külső ok) miatt, a termék gyártásának befejezése miatt, a készlet elfogyása miatt, valamint az internetes áruházban feltüntetett ártól eltérő ár miatt vonhatja vissza, ám ezekben az esetekben az eladó tájékoztatja a vásárlót. Az eladó köteles felkínálni a helyettesítő áru kiszállítását. A vásárlónak jogában áll elutasítani a helyettesítő árut és az adott termék rendelését visszavonni. A vételár vagy annak egy részének kifizetése esetén a rendelés visszavonásakor az összeget az eladó 14 napon belül visszaadja, ugyanazzal a módszerrel, ahogy azt a vásárló kifizette, hacsak a vásárló nem kéri a pénz visszaadásának más módját. A rendelés visszavonása esetében az eladó semmilyen, a rendelés megszüntetésével járó díjat nem számláz a vásárlónak.

 

3. Az eladó jogai és kötelességei

3.1.

Az eladó a visszaigazolt rendelés alapján köteles kiszállítani a vásárlónak az előre leegyezett mennyiségű, minőségű árut, méghozzá a megadott időben.

3.2.

Az eladónak joga van a kiszállított termék vételárának a vásárló általi rendes és időben történő kifizetésére.

 

4. A vásárló jogai és kötelességei

4.1.

A vásárló köteles:

a) a megrendelt vagy megvásárolt árut átvenni,

b) az eladónak kifizetni a megegyezett vételárat a megegyezett határidőig, beleértve a szállítási költségeket is,

c) nem ártani az eladó jó üzleti hírnevének,

d) a szállítólevélen az aláírásával vagy a felhatalmazott személy aláírásával igazolni az áru átvételét.

4.2.

A vevőnek joga van ahhoz, hogy a szerződéses felek közti kötelező érvényű megrendelés szerinti mennyiségben, minőségben, határidőn belül és helyre kapja meg a megrendelt árut.

 

5. Szállítási feltételek

5.1.

Az eladó a lehető legrövidebb időn belül szállítja a terméket a megrendelésről szóló elektronikus nyomtatvány beérkezésétől, az eladó internetes honlapján feltüntetett szállítási határidőben. A vásárló tudomásul veszi, hogy a feltüntetett szállítási határidők (szállítási idő) csak tájékoztató jellegűek. A vásárló beleegyezik, hogy a szállítási idő meghosszabbodhat, ha a megrendelt áru gyártása vagy más körülmények azt szükségessé teszik. Abban az esetben, ha az eladó nem tudja az összes megrendelt árut a megegyezett határidőig szállítani, erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a vevőt és értesíti a szállítás becsült idejéről vagy helyettesítő árut kínál fel neki. Ha a vásárló nem szabványos méretű terméket vagy 30 kg-nál nehezebb árut rendel, akkor az eladó a vásárlóval egyénileg egyezi le az fizetési és a szállítási feltételeket.

5.2.

Ha az árut szerződéses szállító szállítja, akkor a vásárló beleegyezik abba, hogy az eladó a szerződéses szállítónak megadja a szükséges személyes adatokat az áru kézbesítése érdekében (név/cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím).

5.3.

Az áru átvételekor a vásárló az áruátvételről szóló iratot kap kézhez, mely utánvétel esetén az áru kifizetését igazoló irat is. Az áruátvételről szóló irat egyben a termék írásos megrendelése. Minden szállítmányhoz eredeti ÁFÁ-s számla kerül, mely egyben a garancialevél is.

5.4.

Abban az esetben, ha a megrendelő nem fizeti ki és nem veszi át a megrendelt árut kivéve azt a helyzetet, amikor a termék szállítás közben megsérül (a küldemény kézbesítetlenül és az eladó hibáján kívül visszakerül az eladóhoz, pl.: a vásárló nem veszi át az árut az előre egyeztetett helyen vagy a időben, amit előtte a futárral egyeztetett, vagy a vásárló tévedésből, esetleg szándékosan nem vette át a küldeményt és hasonlók), az eladó a kötelességmulasztásért kártérítést követelhet, melyre a kötbér érvényes. A kötbér ilyen esetben minimálisan a kifizetett postai költség összege és maximálisan az egész megrendelés értékének 50%-a. A vásárló, aki nem vette át a megrendelt árut e-mailben értesítést kap, és az eladó tájékoztatást fog kérni a további megrendeléssel kapcsolatos további eljárásról. A vásárlónak erre a felhívásra az e-mail elküldésétől számított 7 napja van válaszolni. Ha a vevő kéri a kézbesítetlen áru újbóli kiszállítását, akkor a küldemény teljes árához az eladó hozzászámolja az érvényes díjszabás szerinti második kezelési díjat és postaköltséget. Az elsőre kézbesítetlen és az eladóhoz visszakerülő küldemény második kiszállítása már csak előre fizetés esetén - banki átutalás - lehetséges. Ha a vásárló az adott határidőn belül nem válaszol az eladó felhívására, akkor a megrendelést az eladó törli.

5.5.

Az online shopban kínált áruról szóló minden információ a gyártók, illetve a szállítók honlapjairól és további, nyilvánosan elérhető forrásokból származik. A termék súlya, mérete és a további adatokat a gyártó adja meg, és a valóságtól ± 5%-ban eltérhetnek a megadott értékektől.

5.6.

A termék kézbesítésének helye az eladó által jóváhagyott megrendelésen van feltüntetve, hacsak a szerződő felek a vételi szerződésben nem állapodnak meg másképp. Az eladó terméke egy harmadik fél szolgáltatásainak (szerződéses szállító, futárszolgálat) igénybevételével történik, vagy az eladó saját eszközeivel szállítja ki, vagy a vásárlóval való megegyezés alapján az áru az eladónál lesz elkészítve az átadásra. A kézbesítés megtörténik, ha az árut a vásárló átveszi vagy az áru a szerződéses szállítóhoz kerül. Az áru azután kerül a vevő tulajdonába, miután az áru kézbesítve van azzal a feltétellel, hogy a vásárló a megrendelésen szereplő teljes vételárat megtéríti. A tulajdonjog átruházásának ideje alatt az eladóról a vásárlóra, a vásárló köteles a tárgyakat megőrizni és a termékeket, valamint a szolgáltatásokat a saját költségére biztonságosan megőrizni és úgy megjelölni őket, hogy minden körülmények között az eladó termékeként lehessen azonosítani.

5.7.

Abban az esetben, ha az eladó kiszállítja a vásárló által a szerződésben megadott címre az árut, akkor a vásárló a küldeményt személyesen, vagy egy általa felhatalmazott személy által, akit távolléte miatt megbíz a küldemény átvételével, köteles átvenni és aláírni a szállításról és kézbesítésről szóló protokollt. Ha szükség lesz az áru újbóli kézbesítésére a vásárló távolmaradása miatt a szerződésben megadott címről, akkor minden felmerülő költséget a vásárló áll, főleg ismételt áruszállítás esetén a szerződésben megadott címre. Az áru attól a perctől fogva kézbesített, hogy az árut a kötelező érvényű rendelés visszaigazolásban megadott címen a vásárló fizikailag, esetleg egy általa felhatalmazott személy által átveszi, vagy megtagadja átvenni a terméket, amit a szállító megjelöl az áru kézbesítéséről és átadásáról szóló protokollban.

5.8.

Az eladó nem felel a kézbesítő (posta, futár) hibájából történő vagy a vásárló által helytelenül megadott cím miatti késői kiszállításért. A vásárló köteles az árut annak átvételekor a kézbesítőtől alaposan ellenőrizni, és az áruátvételről szóló iraton az aláírásával igazolni az átvételt. Ha a küldemény láthatóan sérült vagy megsemmisült, akkor a vásárló anélkül, hogy a küldeményt átvenné azonnal köteles kapcsolatba lépni az eladóval. Ha a kézbesítő hibájából a küldemény nincs kézbesítve vagy a kézbesítő miatt sérült a küldemény, az ilyen esetekben a reklamációt közvetlenül a kézbesítőnél kell érvényesíteni. Az áruszállítás közbeni mechanikai árukárosodás, melynek átvételét a vásárló a kézbesítőnek megerősített, az eladó által nem lesz jogosult reklamációnak elismerve és nem lesz a vásárló számára teljesítve.

 

6. Vételár

6.1.

A vásárló köteles kifizetni az eladónak a vételi szerződésben szereplő vételárát és/vagy az eladó szerződés megkötésekor érvényes árjegyzéke szerint beleértve a szállítással járó költségeket (továbbá mint „vételár”) méghozzá vagy készpénzben, vagy utánvétellel a kézbesítés helyén, postai szolgáltatásokat nyújtó társaságnál utánvétellel, vagy az eladó bankszámlájára, mely a kötelező érvényű megrendelésben szerepel, való átutalással.

6.2.

A termékek és szolgáltatások összes ára, valamint az internetes üzlet összes díjszabása ÁFÁ-s ár. Minden akció a készlet kiárusításáig tart és amíg egy adott terméknél nincs más feltüntetve.

6.3.

Az eladó fenntartja a jogot a vételár későbbi változtatására (az eladó tehát nem garantálja a vételárat, mely az eladó honlapján van feltüntetve a megrendelés leadásakor, mivel ez az ár függ az adott termékeket gyártók vagy a szállítók áraitól, illetve függ a jogszabályok változásaitól vagy az euró árfolyamától). A vásárlónak ebben az esetben joga van visszalépni a szerződéstől. Az ár nem tartalmazza a szállítási költségeket és semmilyen más költséget, hacsak nincs a termék leírásánál másképp feltüntetve. A termék árát az érvényes árjegyzék szerint állapítják meg. A kedvezményes (akciós) termékárak jól láthatóan jelképekkel vannak megjelölve (mint pl.: „akció” vagy „kiárusítás”). A kedvezményes árak addig érvényesek, míg a készlet el nem fogy vagy amíg nem jár le a terméknél feltüntetett meghatározott idő.

6.4.

Ha a vásárló az egész összeget banki átutalással fizeti ki, akkor a fizetés dátumának az a nap számít, amikor az egész vételárat jóváírják az eladó számlájára.

6.5.

A vásárló köteles kifizetni az eladónak a megegyezett áruért a vételi szerződésben megadott határidőig, legkésőbb azonban az áru átvételekor.

6.6.

Ha a vásárló kifizeti az eladónak a vételi szerződésben megegyezett vételárat, akkor a vásárlónak jogában áll visszalépni a szerződéstől és kérheti a vételár visszafizetését, ám csak a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályai értelmében.

6.7.

Ha a vásárló nem fizeti ki az eladónak a teljes vételárat az áru átvételekor, akkor a szerződéses felek megegyeztek, hogy az eladó visszaléphet a vételi szerződéstől és a vételárból kifizetett előleg teljes összegben kötbérnek számítódik, amit a vásárló köteles az eladónak kifizetni, hacsak a vételi szerződésben nincs másképp megegyezve.

 

7. Panaszeljárás (felelősség a hiányosságokért, garancia, reklamáció)

7.1.

A jótállási feltételeket a panaszeljárás szabályozza.

7.2.

Az eladó felelős a hibás áruért és a vásárló köteles haladéktalanul élni a reklamáció jogával az eladónál az érvényes panaszeljárás értelmében.

7.3.

A reklamációk intézésre az érvényes panaszeljárás vonatkozik. A vásárló a rendelés elküldésével az eladónak megerősíti, hogy kellően tájékoztatva volt a reklamáció feltételeiről és módjáról, beleértve a tájékoztatást arról, hogy hol lehet a reklamációt érvényesíteni, valamint a garanciális javítások elvégzéséről a Szlovák Köztársaság 250/2007-es fogyasztóvédelmi törvénye, 1. bekezdésének 18.§-val, valamint a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990-es, módosított, a szabálysértésekről szóló törvényével összhangban (a továbbiakban mint „Törvény”).

7.4.

A panaszeljárás a vásárló által az eladó internetes oldaláról, annak elektronikus üzletéből megvásárolt árura vonatkozik.

7.5.

A panaszeljárás ebben a formában minden üzleti esetre érvényes, hacsak a szerződésben a felek nem egyeztek meg más garanciális feltételekben.

7.6.

A vásárló az eladónál csak arra az árura érvényesítheti a garanciát, mely a gyártó, a szolgáltató vagy az eladó által okozott hibákat mutat, érvényes rá a garancia és az eladótól volt vásárolva.

7.7.

A vásárló köteles az árut átvételkor átvizsgálni. Ha ezt elmulasztja megtenni, akkor a követeléseit csak akkor érvényesítheti, ha bizonyítani tudja, hogy az áru már az átvételkor hibás volt.

7.8.

A jótállási idő alatt az ügyfélnek joga van kérni az eladótól a hiba ingyenes eltávolítását az áru és tartozékainak, továbbá a dokumentáció és a használati utasítás felmutatását követően, valamint az eredeti csomagolással, a garanciális levéllel és a fizetési bizonylattal együtt.

7.9.

A panaszeljárás megkezdésének időpontja egyben a reklamáció dátuma is. A reklamált árult el kell szállítani az eladó székhelyére, ha az eladó vagy az általa megbízott személy nem határoz másképp (pl.: az árut közvetlenül a kijelölt személynek szállítani).

7.10.

A vásárló köteles az eladónál haladéktalanul reklamálni a termék hibáját, különben a vásárló elveszti a jogot az eladóval szemben a hiba ingyenes kijavítására.

7.11.

Az eladó vagy az általa kijelölt személy a vásárlónak a reklamáció benyújtásáról igazolást állít ki az eladó által választott formában, pl.: e-mailben vagy írásban, melyben köteles pontosan meghatározni az áru hibáit a Törvény 5. bek. 18.§-a szerint és tájékoztatni a fogyasztót a jogairól, melyek a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 622. és 623.§-a szerint biztosítottak. Ha a reklamációt távközlő eszközök által nyújtják be, akkor az eladó köteles a reklamációról szóló igazolást azonnal kézbesíteni a vásárlónak, ha erre nincs mód, akkor késedelem nélkül kell kézbesíteni, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló igazolással együtt; a reklamáció benyújtásáról szóló igazolást nem kell kézbesíteni, ha a vásárlónak lehetősége van bizonyítani a reklamáció benyújtását más módon.

7.12.

A vásárló döntése alapján, aki a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 622. és 623.§-a értelmében él jogával, az eladónak vagy az általa megbízott személynek kötelessége azonnal meghatározni a Törvény 2.§-ának m) betűje alapján, bonyolultabb esetben a panaszeljárás megkezdése utáni 3 napon belül, indokolt esetben, főleg, ha a reklamált termék összetett műszaki értékelésre szorul, akkor legkésőbb 30 napon belül a panaszeljárás megkezdése után a reklamáció intézését. A reklamáció intézése módjának meghatározását követően az eladó vagy az általa megbízott személy a reklamációt azonnal elintézi, indokolt esetekben a reklamáció később is elintézhető. A reklamáció intézése azonban nem tarthat tovább 30 napnál a reklamáció benyújtásától. A határidő lejárta után a fogyasztónak joga van visszalépni a szerződéstől vagy joga van a hibás termék lecserélésére egy újra.

7.13.

A vásárlónak nincs joga élni a reklamáció jogával abban az esetben, ha az eladó a szerződés megkötésekkor figyelmeztette a termék hibáira vagy melyekről a körülmények figyelembevételével, ahogy a vételi szerződés meg lett kötve, tudnia kellett.

7.14.

Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a hibás árut más, hasonló, az eredeti termékkel összehasonlítható műszaki paraméterekkel rendelkező áruval felcserélje, ha ez a vásárlónak nem okoz különösebb gondot.

7.15.

A vásárló garanciális igénye az eladónál megszűnik, ha:

a) a vásárló nem mutatja fel a fizetésről szóló bizonylatot, a fuvarlevelet vagy a garanciális levelet vagy az áru dokumentációját,

b) az áru átvételekkor megállapított hiányosságokról nem tájékoztatja az eladót,

c) a garanciális idő lejárta után,

d) a terméket mechanikusan a vásárló károsítja meg,

e) ha az árut olyan körülmények között használja a vásárló, melyek páratartalma, kémiai és mechanikus hatásai nem egyeznek meg a természetes környezettel,

f) a vásárló az árut szakszerűtlenül kezeli, üzemelteti vagy elhanyagolja az áruról való gondoskodást,

g) az árun túlzott terhelés miatt keletkezik kár vagy ha nem a dokumentációban feltüntetett körülmények között használják, vétenek az általános elvek, a műszaki szabványok vagy a Szlovák Köztársaságban érvényes biztonsági előírások ellen,

h) a termék elkerülhetetlenül és/vagy előre nem feltételezhető események miatt károsodik,

i) a termék véletlenül romlik el vagy semmisül meg,

j) a termékbe szakszerűtlenül avatkoznak be, megsérül a szállításkor, víztől, tűztől, statikus vagy atmoszferikus energiával vagy vis maior sérül meg

k) a termékbe illetéktelen személy avatkozik be.

7.16.

Az eladó köteles a reklamációt a következő módok egyikével intézni és lezárni:

a) a megjavított áru átadásával,

b) az áru cseréjével,

c) a vételár visszafizetésével,

d) megfelelő kedvezményt adni az áru árára,

e) írásban értesíteni a vásárlót az adott ügylet átvételéről,

f) a termék reklamációjának indokolt visszautasítása.

7.17.

Az eladó köteles a reklamáció elintézése után a vásárlónak legkésőbb a panaszeljárás megkezdése utáni 30 napon belül írásos dokumentumot küldeni postával, futárszolgálattal vagy a házhoz szállítást biztosító céggel, esetleg e-mailben.

7.18.

A garanciális idő a vételi szerződés megkötésétől számított 24 hónap, hacsak egyes konkrét esetekben nincs meghatározva eltérő garanciális idő, és az áru átvételétől, valamint a felhatalmazott személy által a szükséges dokumentumok igazolásától.

7.19.

A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a vásárló nem használhatta a terméket, mivel az garanciális javításban volt.

7.20.

Minden jogosan kérelmezett garanciális javítás ingyenes.

7.21.

Ha javítható és eltávolítható hibáról van szó, akkor a vásárló döntésétől függően a reklamáció a következő módszerekkel intéződik:

a) az eladó biztosítja a hiba elhárítását, vagy

b) az eladó a hibás terméket kicseréli.

7.22.

Ha nem javítható és nem eltávolítható hibáról, vagy egy ismétlődő javítható hibáról, vagy több javítható hibáról van szó, melyek nem teszik lehetővé, hogy a terméket rendeltetésszerűen lehessen használni, az eladó a vásárló döntésétől függően a reklamációt a következő módszerekkel intézi:

a) árucserével – egy másik, működő vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező árura, vagy

b) abban az esetben, ha az eladó nem tudja biztosítani az árucserét, akkor a reklamációt a hibás áru jóváírásával intézi el.

7.23.

A reklamáció intézése csak a reklamációkérelemben feltüntetett hibákra vonatkozik.

7.24.

Reklamálható a javítható, kétszer vagy többször ismétlődő ugyanazon hiba.

7.25.

Reklamálható több, mint három különböző, javítható, egyszerre előforduló hiba.

7.26.

Reklamáció esetén a honlapunkon megtalálható formanyomtatványt kell használni.

7.27.

A vásárlónak – fogyasztónak – joga van az eladótól jogorvoslatot kérni (e-mailben az info@eredetiajandekok.hu), ha nem elégedett azzal az eljárással, ahogy az eladó a reklamációt intézte vagy akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó erre a kérelemre elutasító választ ad, vagy ha az elküldéstől számított 30 napon belül nem kap választ, akkor a fogyasztónak joga van kérvényezni az alternatív megoldást a Szlovák Köztársaság 391/2015 sz., a fogyasztói viták alternatív jogorvoslásáról szóló törvénye értelmében, melynek résztvevői a hatóságok és a meghatalmazott jogi személyek a Szlovák Köztársaság 391/2015 sz. törvényének 3.§-a értelmében. A fogyasztó a javaslatot a Szlovák Köztársaság 391/2015 sz. törvényének 12.§-a által meghatározott módon nyújthatja be.

7.28.

A fogyasztó panaszt tehet az alternatív vitarendezésen keresztül is, mely online a http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm honlapon érhető el.

7.29.

Az alternatív vitarendezést csak az a fogyasztó – természetes személy igényelheti, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem a vállalkozása, a munkáltatója vagy a hivatása nevében járt el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közti vitás kérdések megoldása a fogyasztói szerződés alapján vagy a fogyasztói szerződéssel összefüggésben. Az alternatív vitarendezés csak a távúton megkötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik olyan vitás ügyekre, ahol a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezésben érintett fél követelheti az ügyféltől az alternatív vitarendezés megkezdésével járó díjat, max. 5 euró ÁFÁ-val.

 

8. Termékvisszaküldés - visszalépés a szerződéstől

8.1.

Az eladó jogában áll visszalépni a vételi szerződéstől abban az esetben, ha az árukészleteit kiárusította, ha az adott áru nem elérhető, vagy ha a gyártó, az importőr vagy a szállító a szerződésben szereplő termék gyártását leállította, vagy olyan jelentős változásokat eszközöl a terméken, melyek miatt az eladó nem tudja teljesíteni a vételi szerződésben szereplő kötelességeit, vagy vis maior miatt, vagy ha minden erőfeszítése ellenére, amit igazságosan el lehet várni az eladótól, mégsem képes a terméket kézbesíteni az ügyfélnek az üzleti feltételekbe foglalt határidőn belül vagy azon az áron, melyen a honlapon fel van tüntetve. Az eladó haladéktalanul köteles erről tájékoztatni a vásárlót és visszaadni neki a vételi szerződésbe vett termékért kifizetett előleget, méghozzá a szerződéstől való visszalépésről szóló tájékoztatástól elküldött 14 napon belül.

8.2.

A vásárló a vételi szerződéstől visszaléphet az áru átvételétől számított 30 napon belül méghozzá ok megadása nélkül, a Szlovák Köztársaság 108/2000-es sz., a háznál való árusítás és a csomagküldős árusítás fogyasztóvédelméről szóló törvény 12.§-ának 1. bekezdése, valamint módosításai alapján. Ilyen esetben a vásárló kapcsolatba lép az eladóval és tájékoztatja a döntéséről, hogy vissza akar lépni a szerződéstől, egyértelmű kijelentést tesz (pl.: postán elküldött levélben) vagy e-mailt küld a szerződéstől való visszalépésről, melyben feltünteti a megrendelés számát, a megrendelés időpontját, a termék pontos specifikációját, de leginkább a bankszámlája számát. Az eredeti állapotban lévő terméket úgy, ahogy átvette (beleértve az eredeti csomagolást, dokumentációt, használati utasítást, tartozékokat, stb.) a vásárló saját költségeire a vásárlást igazoló eredeti számlával és a termékvisszaküldésről szóló nyomtatvánnyal együtt visszaküldi az eladó címére (de nem utánvétellel). Az eladó kötelezi magát, hogy a visszaküldött termék átvételétől számított 14 napon belül és abban a formában, ahogy a termék vételára ki volt fizetve, hacsak a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másképp, visszafizeti a vételárat a vásárlónak.

8.3.

A szerződéstől való visszalépést a vásárlónak írásban, a nyomtatvány kitöltésével kell intéznie, melynek formáját az eladó határozza meg, melyből egy mintát elhelyez a honlapjára.

8.4.

Abban az esetben, ha a vásárló nem teljesíti az általános üzleti feltételekben a 9.2-es és a 9.3-as pontokban feltüntetett kötelességét, a vételi szerződéstől való visszalépés nem érvényes és hatályos, ilyen esetben az eladó nem köteles visszatéríteni a vásárlónak a vételárat, továbbá jogosult a termék visszaküldésével járó költségek megtérítésére.

8.5.

A vásárló nem léphet vissza a vételi szerződéstől, ha annak a tárgyát szolgáltatásnyújtás képezi, ha a szolgáltatás már megkezdődött a vásárló beleegyezésével a szerződéstől való visszalépés határidő letelte előtt, ugyancsak nem lehet visszalépni az olyan vételi szerződéstől, mely a vásárló egyedi követelményei szerint készült termékről szól, olyan terméknél, mely egy vásárló számára személyre szabott, továbbá az áru jellemzői és tulajdonságai miatt (pl. higiéniai okokból) nem lehet visszaküldeni, vagy az olyan termék, mely gyorsan megromlik.

8.6.

A szerződéstől való visszalépés esetén a honlapunkon található nyomtatványt kell használni.

Formanyomtatvány az áru visszaküldéséhez (letölthető)

 

9. Záró rendelkezések

9.1.

A vásárló a rendelés elküldése vagy a regisztráció után híreket kaphat a termékkínálatról, az akciókról és az eladó által kínált szolgáltatásokról. A vásárló a hírlevelek küldését bármikor leállíthatja az e-mailben található linkre kattintva.

9.2.

A vásárló és az eladó megegyeztek, hogy az elektronikus kommunikációt teljes mértékben elismerik, főleg az elektromos postát és az internetes hálózatot mint érvényes, és mindkét fél számára kötelező kommunikációs formát. Az elektronikus kommunikáció azonban a szerződéstől való visszalépéskor nem elfogadható.

9.3.

Az általános üzleti feltételekbe bele nem foglalt kapcsolatokra a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a 122/2013-as sz., a személyes adatok védelméről szóló törvény, a 22/2004-es sz., az elektronikus üzletről és a 128/2002-es sz., a belső piac ellenőrzése az állami szervek által a fogyasztó védelmének érdekében, ennek módosításai, valamint a 284/2002-es sz. törvény és módosításai, továbbá a 108/2000-es sz., fogyasztóvédelem a háznál való árusítás és a csomagküldő árusítás során és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990-es sz., a szabálysértésekről szóló törvénye és annak módosításai érvényesek.

9.4.

Az eladó fenntartja a jogot az általános üzleti feltételek módosítására. Az írásos értesítés feltétele teljesítve van, ha az eladó a módosított általános üzleti feltételeket elhelyezi a honlapján. Az üzemeltető fenntartja a jogot az általános üzleti feltételek módosítására előzetes figyelmeztetés nélkül is.

9.5.

Az általános üzleti feltételek a vásárlóval szemben a vételi szerződés megkötésétől lépnek érvénybe.

9.6.

A rendelés elküldése előtt a négyzet kipipálásával a vásárló igazolja, hogy ezeket az általános üzleti feltételeket elolvasta, megértette őket és teljes terjedelmében egyetért velük. Tekintet nélkül az általános üzleti feltételek további rendelkezéseire, az eladó nem vállal felelősséget a vásárló elmaradt hasznáért, a lehetőség elvesztéséért vagy semmilyen más közvetett vagy másmilyen, gondatlanság, a vételi szerződés megszegése miatti vagy egyéb módon keletkezett veszteségekért és károkért. Ha a Szlovák Köztársaság illetékes hatóságai az általános üzleti feltételek valamelyik rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik, mégpedig egészében vagy részlegesen, az általános üzleti feltételek többi rendelkezésének érvényessége és végrehajtása, valamint az adott rendelkezés fennmaradó része érintetlenek maradnak.

Ezen üzleti feltételek 2018.05.25 hatályosak és teljes mértékben felváltják az eddigi üzleti feltételeket.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió